For donations:

Centrul de Medicină Lifestyle România
OP Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş, Cod. 547140

Tax code: 599.41.99
Bank: B.C.R. Central Tg. Mureş
Bank account: RO83RNCB0193015969490001