Centrul de Medicină Lifestyle (CML) Herghelia

CML Herghelia este o instituţie creştină care urmează modelul sacrificial al lui Christos de slujire a celor în suferinţă. Misiunea CML este de a restaura imaginea lui Dumnezeu în om (fizic, spiritual, mintal şi social) urmând modelul lui Christos de vindecare şi educare; aceasta include promovarea unui stil de viaţă sănătos şi educaţie pentru a preveni sau a facilita reversia bolilor civilizaţiei pe baza cunoştinţelor medicale actuale, cât şi folosirea cu precădere a remediile fiziologice, ştiinţifice.

OBIECTIVE

  • A practica o medicină cu accent pe Schimbarea Stilului de Viaţă, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate.
  • A oferi îngrijiri medicale pacienţilor ca fiinţe întregi (fizic, mental,spiritual, emoțional şi social), incluzând după caz consiliere specializată.
  • A oferi tuturor pacienţilor servicii de înaltă calitate fără a aştepta sau a accepta favoruri personale (comisioane), şi a îmbunătăţii continuu nivelul de îngrijire medicală.
  • A menţine integritatea financiară şi a asigura o consolidare şi dezvoltare corespunzătoare instituţiei.
  • A dezvolta programe de pregătire a educatorilor pentru sănătate.
  • A demonstra ştiinţific beneficiile stilului de viaţă prudent prin cercetare clinică.
  • A îmbunătăţi şi dezvolta creativ imaginea Sănătăţii Publice în România.
  • A oferi servicii la costuri cât mai accesibile, în funcţie de calitatea lor.
  • A crea relaţii intra şi inter-instituţionale, care să faciliteze dezvoltarea profesională a personalului, şi care să crească sentimentul valorii lor personale.
  • A colabora cu alte instituţii, persoane, organisme pentru promovarea sănătăţii în România.